วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มารยาทในการเต้นลีลาศ


     มารยาทในการเต้นลีลาศ
                                                                                             


1.            แต่งกายให้สะอาด ถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะจะเป็นการสร้างความสนใจบุคลิกภาพของตนเอง
2.             อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด กำจัดกลิ่นต่าง ๆ ที่น่ารังเกียจ เช่น กลิ่นปาก กลิ่นตัว
3.             ควรใช้เครื่องสำอางที่มีกลิ่นไม่รุนแรงจนสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือกับคู่ลีลาศของตน
4.             มีการเตรียมตัวล่วงหน้าโดยฝึกซ้อมลีลาศในจังหวะต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจในการเต้นลีลาศ
5.            สุภาพบุรุษต้องให้เกียติสุภาพสตรี และบุคคลอื่นในทุก สถาณการณ์ และจะต้องไปรับสุภาพสตรีที่ตน
            เชิญไปร่วมงาน
6.             ไปถึงบริเวณงานให้ตรงตามเวลาที่ระบุในบัตรเชิญ
7.             ไม่สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือของคบเคี้ยวใดๆ ในขณะลีลาศ
8.             ไม่ควรพูดเรื่องปมด้อยของตนเอง หรือคู่ลีลาศ
9.             ไม่ดื่มสุรามากจนครองสติไม่อยู่ ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเมามากไม่ควรเชิญสุภาพสตรีออกลีลาศ
10.          ไม่ควรออกลีลาศกับคู่เพศเดียวกันรายชื่อในกลุ่ม

1. นส.  ฉันชนก         ทวีปัญญาภรณ์      ม.6/6  เลขที่ 14
2. นาย   วรรณพงษ์      ภูมิผิว                    ม.6/6   เลขที่15
3. นาย  ปฐมพงษ์          แซ่ลี้                      ม.6/6 เลขที่ 16
4.  นาย  จีรทีปต์             คุปตะสิริ              ม.6/6  เลขที่ 17
5.  นส.  ชุตินนันต์        อรจุล                     ม.6/6  เลขที่ 18
6.  นส.    ฤทัย                  แซ่ตึ๋ง                    ม.6/6  เลขที่  19         ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น